Πιστοποιητικά Υγείας ναυαγοσώστη ακτής

Επιτρέπεται πλέον να προσκομίζουμε πιστοποιητικά υγείας για τις εξετάσεις και την εργασία και από Ιδιώτη Ιατρό.
Μετά απο την πολυετή και επίμονη προσπάθεια του ΔΣ της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος και την πολύτιμη βοήθεια του ναυάρχου κ. Αργυρακόπουλου, με συνεχή αλληλογραφία και επισκεψεις στα υπουργεία Υγείας και Ναυτιλίας, επιτεύχθηκε το αυτονόητο: η εξίσωση των πιστοποιητικών υγειας απο ιδιώτη ιατρό με αυτά απο νοσοκομειο σύμφωνα πάντα με το Σύνταγμα της Ελλάδος και το νόμο 3418/2005. Βάση λοιπόν με το αριθμό πρώτ. 2131.17/27074/2017 έγγραφο της ΔΛΑ του υπουργείου Ναυτιλιας απο τις 10 Απριλίου 2017 μπορούμε να παίρνουμε πιστοποιητικά υγείας και από Ιδιώτη Ιατρό. 

Διευκρυνίζουμε ότι πρέπει να είναι “Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από σημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο/η ……………. (ενδιαφερόμενος/η) είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.” Π.Δ. 31/2018